Erhverhvsrengøring

Vi tilbyder professionel erhvervsrengøring i København og omegn.
Læs mere her


Trappevask

Vi tilbyder professionel trappevask i København og omegn.
Læs mere her


Ejendomsservice

Vi tilbyder professionel ejendomsservice i København og omegn.
Læs mere her


Piccoline service

Vi tilbyder professionel piccolineservice i København og omegn.
Læs mere her


Kontorrengøring

Vi tilbyder professionel kontorrengøring i København og omegn.
Læs mere her


Servicepakke

Servicepakke efter dit behov. Planteservice & Måtteservice
Indkøb af driftsartikler
vand- og frugtordning
Læs mere her


Vinduespolering

Vi tilbyder professionel vinduespolering i København og omegn.
Læs mere her

Kontorrengøring

Erhvervsrengøring i København og omegn

Danwi har arbejdet med erhvervsrengøring i København og omegn i mere end 20 år. Vi klarer erhvervsrengøring for virksomheder i alle størrelser og typer, både private virksomheder og offentlige institutioner. På den måde har vi været med til at sikre gode arbejdsforhold i form af et højt hygiejneniveau, der til gengæld betyder mindre stress og sygdom i virksomheden. Udfyld kontaktformularen til højre eller ring på 70 88 44 97, hvis du helt uforpligtende ønsker at høre mere.

Fokus på det I er gode til – fokus på det vi er gode til

Koncentrer jer om virksomhedens kerneopgaver og overlad rengøring til os. Vi tilbyder professionel erhvervsrengøring i København og omegn til både små og store virksomheder inden for alle brancher. I en målrettet og dybdegående dialog lærer vi jeres behov og ønsker at kende, og vi kan indrette vores erhvervsrengøring, så det nøjagtig dækker det, som I har brug for. Erhvervsrengøring er vores speciale, og vi er i stand til at rådgive og tilrettelægge rengøringsarbejdet, så I får mest muligt ud af pengene med så få gener som muligt. Vi har en løbende dialog med vores kunder, og vi kan på den måde hurtigt udrede misforståelser samt opfange eventuelt ændrede krav og behov.

Vi indretter os efter jeres behov

Erhvervsrengøring i København kan foregå på alle tider af døgnet på såvel kontorer som værksteder og produktionsfaciliteter. Vi er naturligvis fleksible i forhold til indhold og tilrettelæggelse, så jeres virksomhed får gjort rent på den måde og på de tidspunkter, der passer bedst ind i virksomhedens rytme. Vi garanterer, at arbejdet udføres effektivt i forhold til tid såvel som resultat. Vores medarbejdere er stabile og fuldt uddannede inden for erhvervsrengøring. Vi sætter en ære i at levere en service, som ingen kan sætte en finger på. Kvalitet og miljø er vores fokusområder, hvor vi ikke går på kompromis.

Tilpasning efter jeres ønsker og behov

Vores systemer sikrer, at vi konstant ser efter muligheder for forbedringer og besparelser, så vores kunder altid får det bedste produkt. Vi lærer hele tiden af vores erfaringer og holder os ajour med udviklingen inden for erhvervsrengøring. Hvis kundens behov ændrer sig, kan vi derfor hurtigt tilbyde en anden løsning, som passer bedre, uanset om rengøringsbehovet er vokset i omfang eller i art. Vi har fokus på miljøet, så vi vælger altid miljøvenlige alternativer, når det er muligt, og der findes selvfølgelig datablade på alle anvendte rengøringsmidler. Vi leverer miljøbevidst erhvervsrengøring af høj kvalitet til virksomheder i alle brancher.

Kvalitetskontrol i forhold til erhvervsrengøring

Kvaliteten er altid i top

Da vi sætter en ære i at levere erhvervsrengøring i København af højeste kvalitet, har vi implementeret et kvalitetssystem, der sørger for, at rengøringen leveres i rette mængde på rette sted og til rette tid, samtidig med at vi lærer af vores erfaringer og hele tiden udvikler os. Den løbende kvalitetskontrol anvender vi konstruktivt, idet vi hele tiden søger efter muligheder for at blive endnu bedre ved at tilrettelægge arbejdet anderledes eller ved at anvende andre produkter. Netop hensigtsmæssige arbejdsgange og effektive rengøringsprodukter er nøglen til vores mangeårige succes, og for at holde os i spidsen af feltet arbejder vi hele tiden med at blive bedre.

Uddannet medarbejderstab

Vores medarbejderstab er veluddannet indenfor erhvervsrengøring, og vi holder os hele tiden holdt ajour med nye produkter og metoder. Vi er stolte af den ydelse, som vi leverer, og arbejder hele tiden for at gøre den endnu bedre. Udover egenkontroller har vi regelmæssige kvalitetskontroller, hvor vi sørger for, at vores produkt hele tiden lever op til de løfter, som vi har afgivet til kunden, og til de forventninger, som vi har til os selv. Vi går ikke på kompromis, men bestræber os hele tiden på at højne niveauet. I samarbejde med den enkelte kunde aftaler vi, hvordan og hvor ofte vores kvalitetskontrol skal foregå. Vi tilbyder altid synlig dokumentation på, at kvalitetskontrollen har fundet sted i form af noter og tjeklister. Udformning af kvalitetsrapporter kan aftales, så kunden løbende kan følge op på den leverede ydelse.

For os betyder kvalitet ikke blot, at arbejdet er udført, men også at det er udført med omhu. For os betyder kvalitet også, at vi viser hensyn til miljøet.Ved at skåne miljøet skåner vi også vores egne medarbejdere, så de ikke på sigt udvikler allergier og sygdomme. Vores kvalitetspolitik tager hensyn til både kunder og medarbejdere, og vi går ikke på kompromis med hverken kvalitet eller miljø.

Miljøvenlig erhvervsrengøring

Fokus på miljøvenlig erhvervsrengøring

For os er det en æressag at levere effektiv og miljøvenlig erhvervsrengøring i København af høj kvalitet. Vi har valgt at satse på miljøvenlig erhvervsrengøring, fordi det i længden er den eneste holdbare rengøringsmetode. Vores medarbejdere skal kunne arbejde hos os i mange år uden at blive allergiske eller syge af deres arbejde. Vores kunders medarbejdere skal kunne opholde sig i de rum, som vi gøre rent i, uden at få gener eller blive syge af det. Jordens ressourcer er begrænsede og skal ikke belastes unødigt af de produkter, som vi anvender for at udføre rengøringsarbejdet effektivt.

Vi anvender derfor altid rengøringsmidler, som er miljømærket. Det er gammel overtro, at der skal skrappe midler til for at gøre rent i dybden. Miljømærkede rengøringsmidler er nøjagtig lige så effektive som de gammeldags rengøringsmidler, og så er de tilmed mere skånsomme overfor både mennesker og miljø. Traditionelle rengøringsmidler indeholder ofte slibemidler, der kan være skadelige for overflader på borde, møbler og gulve. Når først overfladerne er beskadigede, sætter bakterierne sig hurtigere fast, og det bliver endnu sværere at holde rent. Bakterier og synligt snavs fjernes bedst ved at holde rent fremfor at gøre rent. Det tager vi hensyn til, når vi tilrettelægger rengøringsarbejdet.

Brug af skrappere rengøringsmidler

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at bruge lidt skrappere midler. Det kan være områder med skimmelsvamp eller alger. I disse tilfælde sørger vi for at anvende det alternativ, som gør mindst skade på miljøet, og vi anvender aldrig midler, der er direkte farlige for mennesker. Ved at vores medarbejdere er uddannede og trænede inden for erhvervsrengøring, sørger vi for, de altid er i stand til at vælge de produkter, der passer bedst til opgaven. Vores medarbejdere ved desuden, hvilke personlige værnemidler de skal anvende for at beskytte sig under arbejdet. Det kan være handsker og eventuelt åndedrætsværn, hvis de anvender ekstraordinære rengøringsmidler. I den daglige rengøring anvender i videst mulig omfang kun vand og meget skånsomme rengøringsmidler. Vi vælger altid koncentrerede rengøringsmidler med en pH så tæt på 7 som muligt, og de anvendes altid i mindst mulig dosering. Der forefindes naturligvis datablade på de produkter, som vi anvender i rengøringen. Vi undgår i øvrigt rengøringsmidler med parfume og farvestoffer, da de ikke betyder noget for rengøringsmidlernes effektivitet.

Fokus på effektivtetsforbedringer

Miljøvenlig erhvervsrengøring giver virksomheden mulighed for at styrke sin grønne profil overfor både medarbejdere og kunder. Hensyn til og omtanke for miljøet er højt på dagsordnen i disse tider, og der må forventes også at være fokus på det i fremtiden. Ved at indføre miljøvenlige principper i rengøringen så tidligt som muligt, er det muligt at indrette rengøringen og fremtidige krav til rengøringsniveauet med miljøet i fokus og ikke som eftertanke. Vi har stærke kvalitetssystemer, som hele tiden registrerer og dokumenterer, at vores service lever op til de krav, som både kunden og vi selv sætter. Vi holder os konstant ajour med ny teknologi, processer og produkter, så vi altid kan tilbyde den mest miljøvenlige og effektive erhvervsrengøring i København. Vi justerer løbende vores processer og udskifter produkter og redskaber, når der er behov for det, så vi hele tiden forbedrer vores indsats. Jævnlige kvalitetskontroller dokumenterer, at vores miljøvenlige erhvervsrengøring er effektiv og honorerer de krav, der er aftalt med kunderne. Vi indretter rengøringsarbejdet i løbende dialog med kunden, så vi altid yder den service, der forventes, og som er aftalt. Hvis kundens behov ændrer sig, sørger vi for at indarbejde de nye krav i vores arbejdstilrettelæggelse. Vi er fleksible og kan med kort varsel implementere nye ønsker og behov. Effektiv og miljøvenlig erhvervsrengøring er et tilbud til alle vores kunder, så vi i fælleskab kan sørge for et højt rengøringsniveau og passe på jordens sparsomme ressourcer.

Så hvis i har brug for erhvervsrengøring i København med fokus på miljøvenlighed, samt at opgaven bliver udført effektivt med høj kvalitet, håber vi at blive jeres nye erhvervsrengøringsfirma.

Posted on Apr 12, 2017

Indhent tilbud her

Henvend dig i formularen her, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

43 99 15 29